×

Laat je inspireren door onze realisaties en toekomstbouwers. Ontdek het nieuwe Vandersanden.

De eindkeuring van straatbaksteen

Elke partij straatbakstenen die onze fabriek verlaat, wordt onafhankelijk gekeurd door een keurmeester van Kiwa: de eindkeuring straatbaksteen. Het KOMO productcertificaat waarborgt onze continuïteit in kwaliteitssystemen en gedeclareerde productkenmerken. De eindkeuring beoordeelt het gereed product.

Waarom worden straatbakstenen gekeurd, hoe werkt het en waar moet u op letten bij het keuringsdocument? 

Stukje historie: keuring sinds 1919

Waarom worden straatbakstenen gekeurd? Om dat te begrijpen gaan we terug naar de 19e eeuw. In die tijd waren de meeste bakstenen nog niet geschikt als straatbaksteen. Ze waren vaak niet hard genoeg. De meeste bakstenen werden dan ook gebruikt voor woningen en gebouwen. De klinkers die wel hard genoeg waren, werden gebruikt voor wegen, straten en waterwerken. Het verschil in kwaliteit tussen de stenen was wel erg groot.

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw investeerde de overheid flink in water- en treinvervoer. Het budget voor het wegennet werd kleiner en onze zand-, grind- en klinkerwegen raakten in verval. Door de komst van de auto omstreeks 1900 nam het wegverkeer toe, maar met de wegen was het nog altijd slecht gesteld. Actie was nodig.

Oude veldoven Vandersanden straatbakstenen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de kwaliteit van straatbaksteen een grote impuls. Fabrikanten, waaronder Vandersanden als een van de eerste, introduceerden een nieuw type oven: de Vlamoven. In plaats van 10% was nu 80% van de stenen geschikt voor bestrating. Om de kwaliteit van straatbakstenen én wegen beter te reguleren richtte Rijkswaterstaat in 1919 de ‘keuringscommissie voor straatklinkers’ op. Haar belangrijkste taak: het aanpakken van slechte bestrating, het opzetten van kwaliteitsklassen en het keuren van straatbaksteen. 

Oude stratenmakers werken met straatbakstenen van Vandersanden

Sinds de oprichting van de keuringscommissie is er veel veranderd. Zo is de keuringscommissie geen overheidsinstantie meer, maar onderdeel van certificatie-instelling Kiwa. En dankzij de moderne tunneloven is het mogelijk topkwaliteit stenen te stoken met de meest geschikte wateropname van 4 tot 12 volumeprocent. Toch is de onafhankelijke keuring nog steeds een onderdeel van het productieproces, want er is nog altijd een verschil in kwaliteit. 

De eindkeuring, hoe werkt het?

Alle straatbakstenen die wij onder KOMO productcertificaat leveren, moeten door ons op het tasveld (de opslag op ons fabrieksterrein) ter keuring aangeboden worden bij Kiwa. Door de eindkeuring verklaart Kiwa met het keuringsdocument dat de gespecificeerde straatbakstenen, bij aflevering, worden geacht te voldoen aan BRL 2360.

Keurmeester klopt straatbakstenen van Vandersanden

Wat controleert de onafhankelijke keurmeester:

  • Visuele beoordeling van de tas straatbakstenen op regelmatigheid in vorm en uiterlijk, overeenkomstig het gewaarmerkte referentiemonster. Elke fabrikant heeft een referentiemonster (10 stenen) van elk leverbaar formaat. Het monster dient representatief te zijn voor elke productie. Het monster is vijf jaar geldig en is goedgekeurd door het College van Deskundigen waarin ook opdrachtgevers zitting nemen. 
  • Met een 400 grams stalen hamer wordt aselect de tas stenen afgeklopt. Op basis van de klankindicatie kan de keurmeester de wateropneming en onvolkomenheden vaststellen. Zo kan hij de kwaliteitsklasse bepalen. 
  • Een aselect monster van 10 stenen wordt gemeten om de gemiddelde maat en de maatspreiding te bepalen. 

Wordt voor de maatspreiding de grenswaarde gemeten, dan wordt zo vaak als nodig eenzelfde steekproef uitgevoerd. De grenswaarden voor de maatspreiding zijn: kwaliteit A: 9 mm, kwaliteit A EQ+: 5 mm.

Hoe neemt de keurmeester uit zo'n hoge tas stenen een representatief monster? 

Omdat de stenen gedurende het productieproces door robots voor en na het bakken meerdere malen worden gemengd, kan de keurmeester op werkhoogte zijn monster nemen.

Een mixsortering van verschillende producten, wat dan?

Elke kleur/product binnen de mix wordt apart gekeurd. Het zijn immers aparte productiecharges. De gemiddelde maat van de mixpartij wordt berekend uit de som van de gemiddelde maat van de tas x het percentage van die tas in de mixpartij. De maatspreiding van de mixpartij wordt bepaald uit de minimale en maximale maat van de verzameling van de gekeurde tassen.

Mix van Vandersanden straatbakstenen in Ter Apel

De maatvoering van deelleveringen uit verschillende producties

Het komt natuurlijk voor dat u over een lange periode verschillende keren stenen afroept voor hetzelfde werk. Het geleverde product (hetzelfde formaat en dezelfde kleur) komt dan niet altijd uit dezelfde productiecharge. De gemiddelde maat kan hierdoor afwijken en dat heeft gevolgen voor de maatspreiding en het verband. 

De regel is daarom als volgt: het verschil tussen de gemiddelde maat voor de lengte en breedte van twee opeenvolgende leveringen mag zonder medeweten van de contractpartner niet groter zijn dan 2 mm (lengte stenen ≤ 220 mm) of 3 mm (lengte stenen ≥ 220 – ≤ 280 mm). In het geval wij niet kunnen voldoen aan deze norm zijn wij verplicht u vooraf schriftelijk te informeren.

Wilt u een keer aanwezig zijn bij de eindkeuring?

Wij laten u graag kennis maken met de de kunde van de keurmeester tijdens de eindkeuring, neem hiervoor contact op met uw adviseur

ok

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Meer informatie