×

Laat je inspireren door onze realisaties en toekomstbouwers. Ontdek het nieuwe Vandersanden.

Normen en certificaten voor straatbaksteen

NEN-EN, CE, BRL, KOMO en DUBO? Een heleboel keuringseisen en documenten voor straatbaksteen. Ziet u door de bomen het bos nog? We geven u per norm, document en certificaat een korte toelichting. Hopelijk geeft u dat meer inzicht in deze stugge materie. 

NEN-EN 1344

De eisen van straatbaksteen beginnen bij de Europese Unie. Hierin hebben de lidstaten via de Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation. CPR, EU 305/2011) samen eisen gesteld aan civieltechnische werken. Om aan deze eisen te voldoen, moeten bouwproducten zoals straatbaksteen een prestatie leveren op bepaalde producteigenschappen, de zogenoemde essentiële kenmerken.

Dit zijn vorst-dooi weerstand, transversale breukbelasting, gepolijste en ongepolijste glij-/slipweerstand, brandreactie uitwendig brandgedrag, emissie gevaarlijke stoffen en warmtgeleidbaarheid. Alleen bouwproducten die voldoende presteren op de essentiële kenmerken mogen in een civieltechnisch werk worden toegepast. 

NEN-EN 1344 Europese norm voor straatbakstenen 

Om straatbaksteen te definiëren op de essentiële kenmerken moeten wij als fabrikant de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 1344 (NEN = Nederlandse norm, EN = Europese norm) gebruiken. De norm bevat eisen voor gebakken straatstenen in open en gesloten bestratingen.

Door de NEN-EN norm worden straatklinkers in de EU volgens dezelfde eisen en de daarin aangewezen testnormen beproefd. Omdat ons product onder een EN-norm valt, zijn we verplicht een CE-markering aan te brengen op ons product en bovendien een Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) op te stellen.

CE-markering en Prestatieverklaring

CE-markering

CE staat voor Conformité Européenne; in overeenstemming met de Europese regelgeving. Met de CE-markering verklaren wij dat wij ons product volgens Europese normen (NEN-EN 1344) hebben getest of beoordeeld. Omdat wij een CE-markering aanbrengen op ons product, mogen wij deze verhandelen binnen de EER (EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De Europese CE-markering heeft meerdere doelen. Het moet de vrije handel binnen de lidstaten bevorderen en de veiligheid in het gebruik van de producten verhogen. Tevens wordt de wijze waarop fabrikanten bouwproducten specificeren, geharmoniseerd.

Logo CE-markering

Prestatieverklaring (DoP)

Naast de CE-markering geven wij een Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) af voor ons product. De prestatieverklaring geeft aan hoe ons bouwproduct presteert op de bepaalde producteigenschappen. Op de prestatieverklaring staan product- en adresgegevens, prestaties, beoogde toepassingen en een unieke identificatiecode. Met deze code kunt u als afnemer de juiste prestatieverklaring vinden die bij het product hoort. Levert ons product de prestatie niet? Dan zijn wij direct aansprakelijk voor de mogelijke schade. De prestatieverklaring is dus een belangrijk document in geval van aansprakelijkheid.  

De CE-markering en de Prestatieverklaring bestaan naast elkaar, sluiten op elkaar aan en zijn niet los van elkaar te voeren.

Opvragen van CE-markering en Prestatieverklaring

De CE-markering en Prestatieverklaring van uw Vandersanden product kunt u per telefoon of mail opvragen. U ontvangt beide document ook altijd op papier bij de levering van ons product.

Beoordelingsrichtlijn 2360

Wij voldoen aan de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 1344 en brengen een CE-markering met Prestatieverklaring aan op onze producten. Maar hiermee is de kwaliteit die Vandersanden en u als opdrachtgever nastreeft niet afgedekt. Sinds 1998 is daarom de aanvullende Nationale Beoordelingsrichtlijn 2360 (BRL 2360) van kracht. Kiwa is de geaccrediteerde certificatie-instelling. 

Kiwa logo

De beoordelingsrichtlijn stelt meer eisen ten behoeve van productcertificering dan de Europese CE-markering. De belangrijkste aanvullende eisen worden gesteld aan: 

  • Afmetingen (minimale afmetingen)
  • Percentage breuk (afkloppen)
  • Wateropname
  • Vorm en uiterlijk (referentiemonster)
  • Kromheid
  • Gepolijste glij-/slipweerstand (PSRV)
  • Administratieve verwerking voor opslag en aflevering

In de beoordelingsrichtlijn zijn onder meer producteisen en bepalingsmethoden, procedures, rapportageverplichtingen, eisen aan het kwaliteitssysteem en eisen aan certificatie-instellingen vastgelegd. De richtlijn is goedgekeurd door het College van Deskundigen Keramische Producten van Kiwa en vastgesteld door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit. 

KOMO

KOMO is een collectief keurmerk in de Nederlandse bouw en GWW. Stichting KOMO beheert de keurmerken en de KOMO-systematiek is van toepassing op de BRL-norm 2360. Kiwa controleert als geaccrediteerde certificatie-instelling twee keer per jaar ons kwaliteitssysteem, het productieproces en de door ons gedeclareerde producteigenschappen. Daarnaast voert men twee keer per jaar een tasveldcontrole uit. Er wordt gekeken naar de aantallen en de administratieve verwerking i.v.m. de afgifte van het certificaat.

Op basis van deze periodieke controles verklaart Kiwa met het KOMO productcertificaat dat u als opdrachtgever erop kunt vertrouwen dat de door ons geleverde straatbakstenen bij aflevering voldoen aan de in de BRL 2360 vastgelegde eisen.

Met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit wordt verwezen naar het NL-BSB certificaat van de producent op basis van BRL 52230 "Keramische producten".

Logo KOMO

Let op de gedeclareerde maatspreiding op het certificaat!

De Beoordelingsrichtijn 2360 geeft alleen maatspreidingseisen voor de lengte van een straatbaksteen: klasse R1, maximaal 0,6√d in mm. Dat betekent dat fabrikanten zelf kunnen bepalen wat de maatspreiding voor de breedte en hoogte is. Dit is het controleren waard want bij uiteenlopende waarden kan de kopstrek-verhouding vervallen. Ook in dit geval gaat Vandersanden voor kwaliteit: ook onze hoogte- en breedtematen voldoen aan klasse R1. 

ok

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Meer informatie