De levenscyclusanalyse van straatbaksteen

De straatbakstenen van Bylandt behoren tot de meest duurzame producten voor open elementenverharding. Het levende bewijs hiervan is de LevensCyclusAnalyse (LCA). Lees hoe deze is vastgesteld en ervaar zelf de extra meerwaarde van straatbaksteen. Duurzaamheid tot in de eeuwigheid.

LevensCyclusAnalyse (LCA)

De LCA gegevens van straatbaksteen zijn via onze branchevereniging (KNB Bouwkeramiek) opgenomen in officiële MRPI-certificaten en de Nationale Milieudatabase (NMD). Ze voldoen daarmee aan de Nationale richtlijnen van SBK ('Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken').

GPR schaduwprijs voor straatbaksteen

De informatie van de Nationale Milieudatabase wordt door de tools van MRPI, GPR, Dutch Green Building Council en DuboCalc gebruikt voor het berekenen van materiaalgebonden milieuprestaties van bouwwerken. Om de hanteerbaarheid van de uitkomsten van een LCA te vergroten, worden de verschillende milieueffecten vaak gewogen en gesommeerd tot één getal: de schaduwprijs. Bij GPR is onder terreinvoorzieningen - verhardingen een schaduwprijs opgenomen van € 1,02 voor 1 m2 straatbaksteen. Voor betontegels en beton straatstenen was de schaduwprijs respectievelijk € 2,34 en € 2,58 per m2. Om onbekende redenen zijn deze gegevens uit de database verwijderd.


Bylandt tolkamer

LCA volgens NIBE Milieuclassificaties

NIBE berekent de Levenscyclus aan de hand van haar eigen TWIN2011-model. De milieueffecten van bouwmaterialen worden daardoor inzichtelijk en zijn onderling vergeleken: de milieuclassificaties. In de milieuclassificaties scoort een wegverharding met straatbaksteen het beste. Met klasse 1a is straatbaksteen daarmee milieutechnisch de beste keuze. De schaduwkosten van straatbaksteen bij NIBE's classificatie bedragen bij wegverharding in woongebieden € 4,80 per 1 m² voor een Lingeformaat (60 mm hoog), bij betonstraatstenen van 60 mm hoog is dit € 6,28 en voor natuursteen € 19,47.

Bylandt heeft NIBE's DUBOkeur op het complete vormbak assortiment maar ook op een aantal strengpers straatbakstenen.

Bylandt gemeentehuis Oss bestrating

×

Ja, ook wij maken gebruik van cookies...  Meer informatie