MVO Prestatieladder

Goed nieuws! Vandersanden is weer geslaagd voor de audit van de MVO Prestatieladder! In 2013 behaalden we als eerste baksteenfabrikant het niveau 3 certficaat. En nu zijn wij weer als enige baksteenfabrikant gecertificeerd voor een nieuwe termijn van drie jaar. In week 23 (2016) voerde Kiwa de audit uit en dit heeft een positieve beoordeling opgeleverd: 

"Binnen de organisatie is duidelijk veel aandacht voor MVO waarbij veiligheid, milieu en eerlijk zaken doen door medewerkers genoemd worden als de belangrijkste onderwerpen. Een aantal positieve ontwikkelingen zijn de implementatie van een OR met vertegenwoordiging vanuit de gehele organisatie. Er zijn daarnaast innovatieve producten ontwikkeld die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals Drainflow. De omgeving van de productielocaties krijgt veel aandacht, waarbij goed contact met de stakeholders wordt onderhouden." Kiwa, juni 2016

Symbool van de MVO Prestatieladder

Met het MVO Prestatieladder certificaat kunnen we duurzaam ondernemen volgens een internationaal erkend managementsysteem.

Fabriek van Vandersanden aan de Rijn in Tolkamer

Het behalen van het certificaat zien wij als een mooie waardering én een eerlijk bewijs van alle initiatieven die wij ontplooien op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO Managementsysteem

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem dat voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Deze certificatienorm is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor social responsibility zoals (ISO 26000), stakeholder engagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.

Certificaat downloaden

MVO Prestatieladder logo van Kiwa         

Meer informatie? Ga naar www.mvoprestatieladder.nl 

Lees verder over

×

Ja, ook wij maken gebruik van cookies...  Meer informatie