×

Laat je inspireren door onze realisaties en toekomstbouwers. Ontdek het nieuwe Vandersanden.

LAAGWATERTOESLAG voor vormbak straatstenen van Vandersanden Nederland B.V.

Omwille van de aanhoudende lage waterstand zijn wij genoodzaakt een laagwatertoeslag voor onze vormbakstenen te berekenen.

header masterclass bylandt huwa vandersanden

UPDATE: door de stijging van de waterstand en de opbouw van een nieuw kleidepot is de laagwatertoeslag per 25 februari 2019 komen te vervallen. 

Het is u vast niet ontgaan dat door aanhoudende droogte de waterstanden in onze rivieren reeds voor langere tijd extreem laag zijn. Er is sprake van de laagste waterstanden ooit gemeten.

Gevolgen aanvoer grondstoffen en levertijden

Dit heeft grote gevolgen voor de aanvoer van onze grondstoffen. Door de lage waterstand kunnen schepen alleen met een geringe diepgang varen. De belading per schip is lager zodat er meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid grondstoffen te vervoeren. Regelmatig wordt er 70% minder geladen dan gebruikelijk. Hierdoor is het mogelijk dat de levertijden van onze producten in gevaar komen. Om stagnatie te voorkomen en meerkosten te beperken schakelen wij in een aantal gevallen over naar transport over de weg en/of naar alternatieve grondstoffen. Daarmee trachten wij leverproblemen en extreme meerkosten te voorkomen.

Extreme situatie duurt voort

Tot nu toe heeft Vandersanden Nederland B.V. de kosten als gevolg van de lage waterstand voor eigen rekening genomen. De situatie neemt echter extreme vormen aan waarbij het einde nog niet in zicht is. Wij zijn nu genoodzaakt om deze kosten, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden, door middel van een laagwatertoeslag aan u door te berekenen. Wij starten hiermee bij leveringen vanaf week 48 2018 en eindigen hiermee vanaf 25 februari 2019.

Vaststelling laagwatertoeslag 

De laagwatertoeslag varieert met de waterstand in de rivieren en heeft betrekking op de aanvoer van grondstoffen. Straatbakstenen worden geproduceerd vanuit een batchgewijs opgebouwd kleidepot. Per opgebouwd kleidepot wordt de laagwatertoeslag voor onze vormbakfabrieken (Tolkamer en Spijk) vastgesteld. De laagwatertoeslag van het laatst opgebouwde depot (met code AB77) vertaalt zich naar een toeslag van € 3,25 per geproduceerde ton eindproduct. Dit depot is in week 45 jongstleden in gebruik genomen. De geproduceerde producten zullen vanaf week 47 uitgeleverd worden. Om die reden hanteren wij bij aflevering vanaf week 48 de vermelde laagwatertoeslag.

Per depot wordt de laagwatertoeslag voor onze fabrieken opnieuw vastgesteld. De opbouw van het volgende depot start binnenkort en wordt naar verwachting eind februari 2019 in gebruik genomen. Tot die tijd geldt de laagwatertoeslag van depot AB77. De actuele toeslag vindt u altijd in dit nieuwsbericht tezamen met de laagwaterstanden van de voor ons relevante meetlocatie in de rivieren. Dit laatste ten tijde van de aangeleverde grondstoffen gedurende de depotopbouw. De doorbelaste kosten voor laagwater zijn kosten die aan de uiteindelijke opdrachtgever mogen worden doorberekend. Lees voor meer informatie over de juridische aspecten bijvoorbeeld dit artikel op Cobouw.nl

Wij staan ervoor dat deze manier van berekenen de meest zuivere en transparante vorm is. Hieronder vindt u de tabel behorend bij de opbouw van depot AB77 en geldig voor leveringen vanaf week 48 2018. Per depot wordt deze tabel bijgewerkt met de nieuwste gegevens.

Heeft u nog vragen? Uw vaste contactpersoon beantwoordt deze graag.

Toeslag per ton eindproduct, geldig voor leveringen vanaf week 48 2018 t/m week 08 2019

In onderstaand overzicht ziet u de schepen die de grondstoffen hebben geleverd voor depot AB77 met daarbij de waterstand die de hoogte van de doorberekende toeslag bepaalt. Vanaf ca. 8 meter NAP bij Lobith zal naar verwachting de toeslag op aangevoerde grondstoffen komen te vervallen, dit is echter ook afhankelijk van de waterstand bij Keulen.

DEPOT AB77

LEVERDATUM GRONDSTOFFENSCHIP WATERSTAND NAP BIJ LOBITH (IN CM)

 03-09-2018   M.S. Shownent  694
 03-09-2018  M.S. Stentor  694
 06-09-2018  M.S. Aristo  725
 07-09-2018  M.S. Willem Antonie I en II   741
 10-09-2018  M.S. Linquenda  724
 12-09-2018  M.S. Merdekka  719
 12-09-2018  M.S. Frame  719
 19-09-2018  M.S. Gambler  719
 19-09-2018  M.S. Stentor  719
 28-09-2018  M.S. Wilhelmina  702
 01-10-2018  M.S. Elunda  719
 07-11-2018  M.S. Sayonara  720

Toeslag per ton eindproduct van Vandersanden Nederland B.V.: € 3,25

ok

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Meer informatie