×

Laat je inspireren door onze realisaties en toekomstbouwers. Ontdek het nieuwe Vandersanden.

MVO in de praktijk

Vandersanden staat voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde straatbakstenen. Als enige in de branche ondernemen wij volgens het internationaal geaccepteerde managementsysteem MVO Prestatieladder.

We ontplooien allerlei concrete inspanningen waarmee we onze ambitie willen realiseren: een mooiere leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties door de toepassing van onze duurzame product. 

Veiligheid en gezondheid

Elke medewerker en fabrieksbezoeker heeft bij Vandersanden recht op een veilige en gezonde (werk)omgeving. Wij investeren daarom continue in (machine) veiligheid en arbeidsomstandigheden.

 • Wij werken volgens 16 levensreddende regels, veiligheid heeft topprioriteit
 • Reeds voor vele jaren werken wij met een ARBO zorgsysteem
 • Het beleid voor de arbeidsomstandigheden is gebaseerd op de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) en het daarbij behorende Plan Van Aanpak
 • We werken standaard met veiligheidsprotocollen, bedrijfsnoodplannen en er vindt periodiek medisch onderzoek plaats
 • Voor fabrieksbezoekers zijn veiligheidsregels opgesteld en er zijn duidelijk gemarkeerde looppaden op het terrein
 • Wij bieden verwerkers middels onze robotstraat en genormeerde pakketten alle mogelijkheden om onze straatbakstenen mechanisch te verwerken

Medewerker van Vandersanden draagt een veiligheidshelm

Medewerkers en opleiding

Onze medewerkers zijn het hart van ons bedrijf. In onze mensen investeren vinden wij daarom erg belangrijk. Het goed en regelmatig opleiden van onze medewerkers tilt de kwaliteit van de gehele organisatie naar een hoger plan. Daar zijn wij van overtuigd.

 • Meer dan 50 collega’s zijn extra opgeleid en hebben een MBO1-diploma gericht op communicatie en veiligheid succesvol afgerond
 • Op het gebied van ARBO stimuleren en verplichten we continu opleidingen als heftruck rijden, veilig hijsen, werken op hoogte en VCA
 • Vandersanden biedt werkvoorzieningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Presikhaaf)

Medewerkers van Vandersanden ontvangen diploma over veiligheid

Energie en CO2-uitstoot

De productie van onze straatbakstenen organiseren we continue zo efficiënt mogelijk. Zo willen we blijvend bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot.

 • Wij nemen sinds 1993 deel aan convenanten van de overheid voor het terugdringen van de CO2-uitstoot
 • Zo dient het energieverbruik van de Nederlandse keramische industrie in de periode tot 2030 circa met de helft vermindert te zijn ten opzichte van die in 2005
 • Elektrische energie kopen wij volledig groen in
 • Wij gebruiken heftrucks met een elektromotor of energiezuinige (roet)filters en katalysatoren
 • Collega's met een auto van de zaak rijden alleen A- of B-label auto's
 • Grondstoffen worden zoveel als mogelijk lokaal ingekocht en ook vervoerd per boot
 • Wij eisen van onze transporteurs dat zij tenminste met Euro 5-motoren rijden

In de fabriek van Vandersanden te Tolkamer

Milieu en biodiversiteit

Een beter milieu begint bij jezelf. Een glashelder motto dat we als maatstaf voor eigen handelen hebben genomen. Het op eigen terrein ontwikkelen van nieuwe natuur is bijvoorbeeld iets waar we met recht trots op kunnen zijn.

 • Onze grondstof klei is een natuurlijke en schone grondstof, gewonnen in de uiterwaarden van de Nederlandse rivieren
 • Klei is officieel aangemerkt als hernieuwbare grondstof
 • Samen met het Wereld Natuur Fonds hebben we een veilige manier voor het afgraven van klei ontwikkeld
 • Kleiwinning creert nieuwe natuur en maakt vaarwegen veiliger
 • Van eigen grond hebben we natuurgebied gemaakt, dat in de komende jaren wordt uitgebreid tot 73 ha.

73 ha. natuurgebied van Vandersanden

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze straatbakstenen zijn prominent aanwezig in onze leefomgeving. Ze maken deel uit van onze cultuurhistorische waarden. Vandersanden Straatbaksteen wil echter niet alleen door de toepassing van het product aanwezig zijn in de samenleving.

Vandersanden denkt en doet mee aan initiatieven vanuit de maatschappij. Bijvoorbeeld het sponsoren van lokale verenigingen, steun aan Alpe d’HuZes, maar ook het beschikbaar stellen van fabriekslocaties voor culturele en culturele en maatschappelijke activiteiten.

Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland
In 2015 hebben we een prominente rol in het Gelders Erfgoedfestival gespeeld. Op zaterdag 20 juni en 29 augustus was ons fabrieksterrein in Tolkamer op enerverende wijze toegankelijk voor jong en oud. 

Alpe d'HuZes

Integriteit en samenwerking

Vandersanden doet er alles aan om corruptie, discriminatie en gedwongen (kinder)arbeid uit te bannen. Iedere medewerker heeft het recht op gelijke kansen, daarvoor zijn gelukkig internationale mensenrechten opgesteld.

 • Vanzelfsprekend volgen wij de Nederlandse, Europese en internationale wetgeving als ook internationale conventies
 • Wij verlangen van onze partners dat zij onze Ethical Procurement Code tekenen. Integere bedrijfsvoering in de hele keten!
 • De rechten en plichten van onze medewerkers leggen we vast in een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst conform de Nederlandse CAO baksteenindustrie
 • Van tijdelijke medewerkers borgen wij ook de rechten en plichten door enkel met uitzendbureaus te werken die voldoen aan de Nederlandse norm NEN-4400

Twee medewerkers van Vandersanden beoordelen stenen

ok

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Meer informatie