Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op al onze leveringen de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem in oktober 2003 onder nummer 2003/81.

×

Ja, ook wij maken gebruik van cookies...  Meer informatie